Home » Corporate treasury management » Bank selectie en relatiemanagement

BANK SELECTIE EN RELATIEMANAGEMENT

Banken en financiële dienstverleners zijn belangrijke partners. Zeker als een onderneming internationaal opereert. Door veranderende regelgeving heroverwegen veel banken en andere dienstverleners hun businessmodel of diensten. Wat we zien is dat ze zich terug trekken in kernlanden en -producten. Om succesvol te kunnen ondernemen, is het belangrijk dat u werkt met een bank en business-model die bij u past. De 'footprint' van een bank is daarbij van belang. Daarmee bedoelen we in welke landen of continenten banken actief zijn, welke diensten en producten ze daar aanbieden en op welke wijze.

Door het consolideren van diensten en prijsafspraken hierover te maken, kunt u de kosten terug brengen. Daarbij is schaalgrootte natuurlijk altijd van belang. Hoe meer transactie volume u heeft of diensten die u afneemt, hoe groter de bereidheid van banken om daar afspraken over te maken.

2FX Treasury kan u helpen met het vinden van een juiste bank partner. Door onze jarenlange ervaring in de bancaire wereld beschikken we over een groot internationaal netwerk en weten we welke diensten banken aanbieden en waar ze dit doen. Omdat wij de verdienmodellen van banken kennen, kunnen wij u ook helpen met het maken van prijsafspraken. Wij zijn onafhankelijk en ontvangen geen commissies van banken. Het is dus niet in ons voordeel u bij een specifieke bank onder te brengen. Wat we willen bereiken is dat u een goed beeld heeft van uw alternatieven, wat de voordelen zijn en welke kosten er mee gemoeid zijn.