VALUTARISICOMANAGEMENT VOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS

Pensioenfondsen en verzekeraars beleggen in verschillende markten en valuta. Wat wij in de praktijk zien is dat beleggingsinstellingen een goed oog hebben voor het beleggingsrendement van een portefeuille maar minder affiniteit hebben met het onderliggende valutarisico.

Men probeert wel te werken vanuit een 'best practices' principe, maar door onvoldoende kennis van de valutamarkt, hedgingsstrategieën en systemen resulteert dit in het grof afdekken van het risico tegen vaak hogere kosten.

Ditzelfde mechanisme zien we ook waar gebruik wordt gemaakt van externe vermogensbeheerders. Hoewel er door middel van 'currency overlay' programma’s afspraken zijn gemaakt tussen de partijen, zien we dat er geen controle is op het naleven van de afspraken. Er wordt bijvoorbeeld graag gebruik gemaakt van pricing benchmarks, maar of de vermogensbeheerder deze benchmarks in de dagelijkse praktijk echt aankan, wordt niet gecontroleerd. Het feit dat 'best execution' wordt afgesproken, wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk gebeurt.

>> WIJ HELPEN U EEN GOED VALUTABELEID OP TE ZETTEN VOOR GRIP OP VALUTARISICO

2FX Treasury heeft jarenlange ervaring in de valutamarkt en kan uw helpen een goed valutabeleid op te zetten om zo grip te krijgen op het valutarisico. Door onze kennis van de markt, systemen en procedures zijn wij in staat uw organisatie daadwerkelijk op basis van “best practices” en “best execution” te laten opereren.

>> WIJ HELPEN U PRIJSAFSPRAKEN TE MAKEN (PRICING)

Een andere belangrijke component waar we mee kunnen helpen is pricing. Wij begrijpen hoe de bekoersing van banken en vermogensbeheerders tot stand komt en weten of een prijs marktconform is of niet. Een koersopslag van een paar basispunten kan soms duizenden euro’s verschil maken. Goede afspraken kunnen duizenden euro’s besparen. Wij hebben zowel voor banken als pensioenfondsen prijs reviews uitgevoerd en deze partijen zo kunnen helpen met het vormen van een oordeel of de gehanteerde prijzen juist en marktconform waren. Als er significante verschillen zijn kan u besluiten nieuwe prijsafspraken te willen maken, van bank of vermogensbeheerder te veranderen of zelfs om financiële compensatie te vragen. Ook hier hebben wij ervaring mee. Wij kunnen u helpen met het maken van nieuwe afspraken en ondersteunen in een eventuele claim. Door de jaren hebben we een groot financieel netwerk opgebouwd en hebben we een goed beeld van banken en vermogensbeheerders. Indien gewenst kunnen wij u introduceren bij verschillende dienstverleners en helpen met de prijsonderhandelingen.

2019 © 2FX Treasury BV I Algemene voorwaarden en privacyverklaring I DisclamerSitemap
Begeleiding & realisatie website: Caroline Knobbe I Fotografie: Het Klikt Fotografie, Shutterstock