VALUTARISICOMANAGEMENT VOOR ONDERNEMERS

Door de toenemende globalisering krijgen veel bedrijven steeds sneller een internationaal karakter. Voor bedrijven die in de euro landen actief zijn, is dit relatief eenvoudig. Op het moment dat diensten of producten worden verkocht of ingekocht in andere valuta, wordt er valutarisico gelopen als gevolg van fluctuerende wisselkoersen. Door deze fluctuatie kan uw product of dienst duurder of goedkoper worden in het land waar het wordt aangeboden. Goedkoper heeft meestal een positief effect, maar duurdere producten als gevolg van wisselkoerseffecten is meestal niet wenselijk. Veelal betekent dit duurdere inkoop of minder verkoop wat het resultaat van de onderneming rechtstreeks raakt.

Ons uitgangspunt bij valutarisicomanagement is dat u als internationaal bedrijf niet moet speculeren met toekomstig rendement. Het is belangrijk de risico’s af te dekken en toekomstige inkomsten zeker te stellen. Dat geeft rust.

Multinationals hebben vaak toegang tot financiële markten via een treasury team dat financiële risico’s afdekt. Kleinere internationale ondernemingen hebben die ondersteuning niet of in mindere mate en worden gedwongen met standaardoplossingen zoals e-commerce systemen te werken. Hoewel deze systemen continu worden verbeterd, zijn het echter niet meer dan hulpmiddelen die niet kijken naar de financiële markt en u niet vertellen welke oplossing voor u de beste is.

>> WIJ ADVISEREN EN ONDERSTEUNEN U OM UW RISICO'S AF TE DEKKEN EN EEN PASSEND RISICOPROFIEL NEER TE ZETTEN

2FX Treasury kijkt wél naar de context van de markt en adviseert en ondersteunt internationale ondernemingen bij hun internationaal betalingsverkeer op de korte, middellange en lange termijn, passend bij hun risicoprofiel. We kunnen zelfs begeleiden bij het maken van prijsafspraken met banken.

2019 © 2FX Treasury BV I Algemene voorwaarden en privacyverklaring I DisclamerSitemap
Begeleiding & realisatie website: Caroline Knobbe I Fotografie: Het Klikt Fotografie, Shutterstock