CORPORATE TREASURY MANAGEMENT

Met het groeien van een onderneming wordt het beheren en bewaken van de geldstromen een steeds belangrijker onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daar waar de financiële administratie zich over het algemeen richt op het juist en volledig verantwoorden van de cijfers is treasury management gericht op het beheersen, besturen en bewaken van de financiële stromen en bijhorende kosten en risico’s. Dit laatste vraagt om specifieke kennis die over het algemeen niet aanwezig is binnen ondernemingen.

>> WIJ HELPEN U UW FINANCIËLE PROCESSEN TE OPTIMALISEREN ALS BASIS VOOR SOLIDE GROEI

2FX Treasury heeft deze kennis wel en kan helpen uw interne financiële processen te optimaliseren. Niet alleen om beter inzicht te krijgen in saldi van bankrekeningen, optimaliseren van werkkapitaal of beter grip te krijgen op de betaalstromen van uw klanten, maar vooral om een solide basis te bieden voor groei. In een tijdperk van digitalisering dienen zich steeds sneller nieuwe markten aan die steeds makkelijker zijn te ontsluiten. Het vergroten van uw afzetgebied is natuurlijk altijd interessant, maar in de praktijk zien wij vaak dat de financiële administratie de groei niet kan bijbenen en achter blijft met meer spreadsheets, een stapel banktokens om betalingen te doen in de diverse landen en gefragmenteerde processen voor betalingsverkeer. 2FX Treasury helpt u met het neerzetten van een solide basis voor groei.

>> WIJ HELPEN U OP EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE WIJZE BIJ DE SELECTIE EN IMPLEMENTATIE VAN TMS SYSTEMEN ZOALS TIS

Er zijn verschillende Treasury Management Systemen (TMS) beschikbaar die u kunnen helpen uw onderneming efficiënter en minder risicovol te maken. Karakteristiek aan deze systemen is dat ze meerdere banken aankunnen, flexibel zijn met data formats en kunnen aansluiten op meerdere ERP systemen.

Er verschillende TMS aanbieders met ieder een eigen accent. Afhankelijk van hetgeen u wilt bereiken, is een leverancier meer of minder geschikt. 2FX Treasury heeft ervaring met het selecteren en implementeren van Treasury Management Systemen. Wij kunnen uw helpen met de analyse welk type systeem het beste voor uw geschikt is en welke geschikte aanbieders er zijn. Na deze selectie kunnen wij u begeleiden in het verdere selectie proces en er voor zorgen dat u het systeem kiest die bij uw organisatie, budget en doelstellingen past.

Na het voltooien van het selectie proces kan de feitelijke implementatie beginnen. De meeste TMS aanbieders maken gebruik van SaaS (Software as a Service). Dit betekent in de praktijk dat de bankrekeningen, static data, eventuele leningen of financiële instrumenten in het platform worden geladen, maar daarmee is de implementatie niet afgerond. Integratie met ERP systemen, afstemmen van interne processen, op welke wijze met banken wordt gecommuniceerd en welke kosten de bank hier voor in rekening brengt, zullen niet door de leverancier worden opgepakt. Een succesvolle TMS implementatie vraagt om een gestructureerde projectaanpak waarin alle onderdelen van de financiële administratie goed aansluiten. 2FX Treasury heeft ervaring met de implementatie van TMS systemen en kent de bankenwereld goed. Wij kunnen u dus helpen te bepalen hoe u het beste met uw bank kunt integreren en ondersteunen u bij de communicatie met de bank.

Strategisch partnership
Omdat wij van mening zijn dat efficiënte (interne) betaalstromen een heel belangrijke basis is voor een beheerste groei, hebben wij gekozen voor een strategisch partnership met een software leverancier gespecialiseerd in corporate betalingsverkeer: Treasury Intelligence Solutions (TIS). TIS heeft een wereldwijd netwerk van banken waarmee via host-to-host verbinding rechtstreeks kan worden aangesloten, beschikt over een grote database met betalingsverkeer formaten en is compatible met vrijwel alle accountingsystemen zoals SAP, Oracle of andere financiële systemen. Door deze samenwerking kunnen wij maatwerk oplossingen aanbieden en beschikken over specifieke kennis voor een efficiënte en effectieve implementatie in uw onderneming.

2019 © 2FX Treasury BV I Algemene voorwaarden en privacyverklaring I DisclamerSitemap
Begeleiding & realisatie website: Caroline Knobbe I Fotografie: Het Klikt Fotografie, Shutterstock