OPLOSSINGEN VOOR INTERNATIONAAL BETALINGSVERKEER IN OPKOMENDE MARKTEN

Door toenemende regelgeving op het gebied van witwassen en terrorisme financiering plus verdienmodellen die onder druk staan, beperken de banken hun dienstverlening steeds meer tot ontwikkelde economieën.

De groeimarkten voor internationale handel zijn echter de opkomende economieën in Afrika, Midden-Oosten, Azië en Zuid Amerika. Helaas kennen deze landen vaak veel beperkingen met betrekking tot betalingsverkeer, een niet goed functionerend banken netwerk en sterke koersfluctuatie van de lokale munt.

>> WIJ HELPEN U BIJ HET OPZETTEN VAN ROUTES VOOR HANDEL MET OPKOMENDE MARKTEN

2FX Treasury is gespecialiseerd in internationaal betalingsverkeer en wij kunnen uw helpen met het opzetten van routes om zo toch handel in opkomende markten mogelijk te maken. Omdat wij niet gelieerd zijn aan een specifieke bank kunnen wij producten en financiële netwerken van het wereldwijde bankensysteem combineren en zo maatwerk oplossingen aanbieden. Dat kan variëren van 'eenvoudig' betalingsverkeer tot en met handelsfinancieringsoplossingen zoals documentair krediet (Letter of Credit) eventueel in combinatie met overheidssubsidie.
Wij beschikken over een groot wereldwijd netwerk van banken en contacten binnen de financiële dienstverlening. Behoudens goed inzicht in en kennis van het producten aanbod van deze dienstverleners weten we ook in welke markten ze actief zijn. Door onze bancaire achtergrond spreken we de zelfde taal en kunnen we gericht naar oplossingen toe werken.

>> WIJ HELPEN U OM AAN DE COMPLIANCE REGELS TE VOLDOEN EN LOSSEN BETALINGSPROBLEMEN OP

Uit ervaring weten we ook dat alleen het opzetten van routes niet voldoende is. Een netwerk bestaat uit meerdere schakels en betalingen kunnen om verschillende redenen ondanks een goede voorbereiding toch ergens blijven steken. Als gevolg van toenemende regelgeving op het gebied van internationale handelspolitiek (sancties), witwassen en terrorisme financiering stellen uw bank maar ook de externe toezichthouders steeds meer eisen op het gebied van compliance waar transacties aan moeten voldoen. Wij kennen deze regels. Dit in combinatie met een actieve begeleiding in het traject door bijvoorbeeld rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken bank zorgen wij er voor dat de betaling ook daadwerkelijk op uw rekening wordt geboekt.

>> WIJ HELPEN U MET HET VINDEN VAN EEN ALTERNATIEVE BANK EN/OF BEMIDDELING

Wij zijn van mening dat een goede relatie met uw huisbank van groot belang is. Soms is de relatie echter met uw bank verstoord of wil uw bank geen geld uit een specifiek land ontvangen, terwijl het misschien toch een heel interessante markt voor u is. Ook op dit onderdeel kunnen wij u van dienst zijn. Door onze praktijk ervaring, bancaire achtergrond en netwerk kunnen wij helpen met het vinden van een alternatieve bank.

Wat we vaak zien en horen is dat banken de bemiddeling waarderen en dat het hen helpt de relatie met u, de klant, te verbeteren. Zeker voor landen waar geen direct relatie mee is, want met dat soort landen is de dienstverlening beperkt en kunnen banken niet helpen, omdat het buiten hun scope en verantwoordelijkheid valt. Door onze expertise en de relatie die we met banken hebben, wordt u uiteindelijk toch geholpen en heeft u voldoende inzicht in de aard van de transactie wat belangrijk is om te voldoen aan de internationale regelgeving.

2019 © 2FX Treasury BV I Algemene voorwaarden en privacyverklaring I DisclamerSitemap
Begeleiding & realisatie website: Caroline Knobbe I Fotografie: Het Klikt Fotografie, Shutterstock