Home » Treasury optimalisatie

TREASURY OPTIMALISATIE

Naarmate uw onderneming groter en misschien internationaler wordt, vraagt dat meer van uw financiële administratie. Een goed opgesteld treasury beleid met daaraan gekoppeld een deugdelijk bevoegdhedenbeheer helpt u zicht te houden op financiële stromen en bijbehorende risico’s. Een transparante opzet met duidelijke bevoegdheden helpt voorkomen dat medewerkers buiten hun bevoegdheid opereren en geeft duidelijke kaders waarin ze kunnen werken. Dit is niet alleen goed voor de onderneming zelf, maar dient ook ter bescherming van de mensen die werken binnen uw organisatie.

2FX Treasury heeft ervaring met het opzetten van interne controle raamwerken en kan uw helpen een goed treasury beleid te formuleren.